Browsed by
Månad: juni 2024

En komponent i moderna förbränningsmotorer

En komponent i moderna förbränningsmotorer

En EGR kylare är en komponent i moderna förbränningsmotorer, särskilt i dieselmotorer, som är avgörande för att minska utsläppen av skadliga föroreningar. EGR står för Exhaust Gas Recirculation, vilket på svenska betyder avgascirkulation. Denna teknik används för att återcirkulera en del av avgaserna tillbaka in i motorns förbränningskammare. Genom att återföra en del av avgaserna, som innehåller lite syre, sänks förbränningstemperaturen i motorn. Detta minskar bildandet av kväveoxider (NOx), som är skadliga för miljön och människors hälsa. EGR-kylarens roll är…

Läs mer Läs mer